Korupcijos Prevencija
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Korupcijos prevencijos programa

Atsakingas asmuo už korupciją – Jūratė Mockuvienė
© 2021 Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras.