Struktūra, pareigybių aprašymai, darbuotojai
Socialinių paslaugų centro personalas
Administracija

Darbuotojai

Atvejo vadybininkai
Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis
Individualios priežiūros darbuotojai darbui su šeimomis
Individualios priežiūros darbuotojai (pagalba į namus)
Individualios priežiūros darbuotojai (dienos socialinė globa)
Asmeniniai asistentai
Vairuotojas
Valytoja
Socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių aprašymai
© 2021 Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras.